Cilj ove biblioteke je sakupljanje anarhističke/ antiautoritarne građe. Tekstovi se mogu slobodno dodavati i mijenjati (ne moraš se registrirati). Bibliotekari ih naknadno pregledavaju i odobravaju. Možeš dodati samo tekst ili tekst sa slikama, ali ne i PDF i ostale formate (za to postoje drugi sajtovi, na primjer, zinelibrary). Opet, ti tekstualni fajlovi se odmah konvertiraju u PDF, prilagođene kućnoj štampi i lokalnoj distribuciji.

Copyright nije naša briga. Dodaj što želiš, uzmi što hoćeš. Ne priznajemo nikakva vlasnička prava i obaveze.

Biblioteka ne prihvata veštačke i ograničavajuće podele koje su stvorili „službeni jezici” formirani na prostoru bivše Jugoslavije. Ovaj jezik nije nastao u akademskim krugovima domoljubnih „matica” i sličnih patriotskih institucija, da bi opravdao postojanje nacije/ države i ne prilagođava se svakom novonastalom entitetu, kao ni potrebama nadnacionalnih birokratskih aparata (EU). Ovaj jezik je rođen i postoji samo zbog nas, a ne zbog potreba bilo koje instance koja pokušava da ustroji naše ponašanje i komunikaciju. Zovemo ga kako smo navikli, koristimo ga svako u svom lokalnom i ličnom idiomu i savršeno se razumemo. Ne poznajemo i ne priznajemo nikakve patriae i ne žrtvujemo komunikaciju na „oltaru domovine”.

Biblioteka dijeli resurse s drugim bibliotekama: https://www.anarchistlibraries.net/

Posljednji unosi

Loading...