Dodaj dijelove tekstova zbirci: Pismo redakciji lista Sloboda (Mihail Bakunjin)

 

U prisustvu složene strukture, kao poglavlja, odjeljci, pododjeljci i slično, ako biraš samo najvišu razinu bez njezine niže razine, vjerojatno će se samo ubaciti naslov.

Struktura teksta je pokazana dolje.

 
Odjeljak
Izaberi
Naslov, autor, datum...
Pismo redakciji lista Sloboda
Izvori, napomene...