Dodaj dijelove tekstova zbirci: Kultura kao stvar proteina i profita (Marshall Sahlins)

 

U prisustvu složene strukture, kao poglavlja, odjeljci, pododjeljci i slično, ako biraš samo najvišu razinu bez njezine niže razine, vjerojatno će se samo ubaciti naslov.

Struktura teksta je pokazana dolje.

 
Odjeljak
Izaberi
Naslov, autor, datum...
Kultura kao stvar proteina i profita
I
II
Izvori, napomene...