Dodaj dijelove tekstova zbirci: Komentari o društvu spektakla (Guy Debord)

 

U prisustvu složene strukture, kao poglavlja, odjeljci, pododjeljci i slično, ako biraš samo najvišu razinu bez njezine niže razine, vjerojatno će se samo ubaciti naslov.

Struktura teksta je pokazana dolje.

 
Odjeljak
Izaberi
Naslov, autor, datum...
I
II
III
IV
V
VI
VII
IX
X
XI
XII
XIV
XV
XVI
XIX
XX
XXI
XXV
XXX
Izvori, napomene...