Naslov: Obnova borbe protiv asimilacije
Autor: Bash Back!
Datum: 2011
Izvor: Nepomirljivo - Radikalni kvir protv roda, države i kapitala (Uredila: Lina Gonan, Multimedijalni institut, Zagreb, 2018).
Napomene: Prevela: Matea Grgurinović. Tekst Rejuvenating The Struggle Against Assimilation dio je uvoda u antologiju tekstova čikaškog radikalnog anarho-kvir projekta BashBack! pod naslovom Queer Ultraviolence - Abridged Bash Back! Anthology. Bash Back! izjednačavaju nasilje prema kvir osobama sa strategijama njihove asimilacije u heteronormativno društvo, protiv čega se bore vandalizmom. Autorice pišu protiv asimilacije kvir osoba koja se dogodila nakon AIDS krize 1980-ih, a koja je po njima uzrok nestanka prijašnjeg snažnog kvir pokreta.

...Biti kvir znači boriti se protiv rasizma, patrijarhata,
bogatih. Biti kvir znači preispitivati ulogu koju bijeli kvir
pojedinci imaju u izmještanju siromašnih ljudi drugih rasa.
Biti kvir znači uzeti bogatima, podijeliti ukradeni plijen i
pritom se cijelo vrijeme smijati. Kada to kažemo, nema
sumnje da neki kvir pojedinci održavaju isti onaj sustav koji
sve nas tlači. Neka se zna da odbacujemo ideju da su kvir
ljudi koji pripadaju vladajućoj klasi uopće kvir. Zapravo, u
potpunosti odbacujemo njihovu ljudskost. Biti kvir znači u
ratu za potpuno oslobođenje biti solidaran s marginaliziranima.
Biti kvir znači napadati kapitalizam sa svih mogućih
strana i svim mogućim sredstvima.”

- preuzeto s nepotpisanog letka koji je dijeljen tijelom kvir marša Occupy Oakland


Asimilacija je od militantnih žena stvorila domaćice. Pedere je pretvorila u “Predsjednikove Savjetnike”. Od čitavih rasa, kultura i religija stvorila je bijele kršćane. Asimilacija, potaknuta kapitalizmom, osigurala je da bogati gej muškarci koji se ponašaju kao da su strejt prežive ranu krizu AIDS-a, dok su siromašni kvir pojedinci ostavljeni da istrunu. S tolikim brojem mrtvih pedera koji su se borili protiv kapitalizma, The Advocate je napokon dobio to što je htio - narativ koji se temelji na ideji da smo “isti kao strejteri”. Danas su gej muškarci asimilirani u ništavilo. Veliki broj lezbijki koje su svjedočile ranim danima AIDS-a postale su diktatorice u borbi za društvenu pravdu, osamile se, stekle moć, postale liberalke i/li asimilirane. Nakon asimilacije lezbijki i gejeva više nema dominantne kvir kontrakulture. Više nema ljubavi i više nema zajedničkih kvir prostora. Asimilacija je glavni alat liberalne vladajuće klase. Obično je pokreće diskurs prava. Gej kukavice se dodvoravaju. Ljube čiste nožne prste strejtera i mole za mrvice normalnosti. Kada su prava osigurana, novčani kolačić se dijeli i poslužuje gej eliti. Kapitalistički establišment, iako mu nedostaje jedan dio kolača, može opet nastaviti svojim tokom. Liberali se potom potapšaju po leđima, budući da su prisvojili još jednu zajednicu u svoj rat protiv siromašnih. Možda je radijska princeza lijevih liberala, ali Amy Goodman bi rado pružila ruku bilo kojem gej predsjedniku, makar on i bombardirao druge zemlje.


Bash Back! smatra da su fizičko nasilje nad kvirovima i nasilje asimilacije jedno te isto. Nema odvajanja borbe protiv Crkve, fašizma i kapitalizma. Remećenje korporativne Parade ponosa™ napad je na asimilaciju naših navodnih srodnika u sustav koji uništava kvirnost, jednako kao što je to razbijanje prozora ureda za vojno novačenje ili nacijeve face. U Milwaukeeju, Chicagu, Buffalu i Modestou demonstracije protiv korporativne Parade ponosa™ pretvorile su se u fizičke sukobe s hetero-supremacistima.[1] U Washingtonu i San Franciscu napadnuta je Kampanja za ljudska prava (Human Rights Campaign), najveća asimilacijska organizacija gejeva i lezbijki. U Minneapolisu je u barem dva navrata u ime borbe protiv asimilacije vandaliziran Centar za vojno novačenje. Bash Back! smatra da - kako bi uništila asimilaciju - radikalna kvir zajednica mora izgraditi kvir kontrakulturu, utemeljenu na direktnoj militantnoj akciji.

[1] Cis-osoba čiji rodni identitet odgovara spolu pripisanom pri rođenju.