Dodaj dijelove tekstova zbirci: Moja rodna zamjenica je negacija (Bash Back!)

 

U prisustvu složene strukture, kao poglavlja, odjeljci, pododjeljci i slično, ako biraš samo najvišu razinu bez njezine niže razine, vjerojatno će se samo ubaciti naslov.

Struktura teksta je pokazana dolje.

 
Odjeljak
Izaberi
Naslov, autor, datum...
Moja rodna zamjenica je negacija
Izvori, napomene...