Naslov: Nabavi revolver!
Tema: revolucija
Izvor: thisisourjob.wordpress.com, maj 2012.
Napomene: Tekst originalno objavljen 1921. godine listu Unije pekara Santjaga „El Comunista“ pod pseudonimom Huan Levadura. (Moguće je da je pamflet napisao čuveni čileanski anarhista Efrain Plaza Olmedo).

Nabavi revolver! Razumeš?

Nabavi revolver. Što pre to bolje. Kupi ga, pozajmi ili ukradi. Poenta je da treba da budeš naoružan. Da li možda misliš da će revoluciju napraviti trake poput onih karnevalskih? Da li misliš da će kapitalisti predati polja i fabrike onako kako svoje kćerke predaju milionerima? Da li si toliko naivan da veruješ u mogućnost harmonije između šefova i radnika? Zar ne vidiš kako se – svakog dana, širom sveta – kada radnici zahtevaju neka poboljšanja, pojavljuju olovni vojnici koji nose puške i bajonete? Zar nisi video kako je, tokom štrajka naših drugova vozača tramvaja, pokrenuta cela armija u zaštitu izdajnika? Ako se to dešava zbog nekih žalbi ili zahteva za poboljšanjem, šta će se desiti kada budemo zahtevali pravo na zemlju, život i slobodu? Razmisli o tome.

Nabavi revolver i nauči da ga koristiš. Napravi metu u koju ćeš pucati. Nacrtaj glave Astorkiza, Zanjarte ili Goznala Bulnesa, ili ukoliko želiš svoju glavu. Pucaj i onda pucaj još više. Pripremi se za predstojeću revoluciju. Savetuj svoje drugove da učine isto. Oni koji govore o „mirnoj evoluciji“ i „harmoničnim rešenjima“ pored kapitalističke klase žalosno te obmanjuju. Zar ne vidiš da su se radnici u Rusiji morali naoružati kako bi zbacili sve tirane? Zar ne vidiš kako sada žive onako kako žele, uživajući u svakoj udobnosti? Više od 100 godina, mirno si trpeo sve vrste poniženja, i šta si na kraju dobio od svojih gospodara? Bednu udžericu u kojoj živiš i za koju plaćaš bogatstvo, ratove koji su glad i bol proširili do tvog praga, i mrvice koje dobijaš kada zahtevaš malo hrane i pravde za svoju familiju i decu. To, sve to je nagrada za tvoj trud i odricanja. Uveri se.

Nabavi revolver. Što pre, to bolje. Kupi ga, pozajmi ili ukradi. Poenta je da treba da budeš naoružan. Kada radnička klasa, svesna i naoružana, zahteva svoje pravo na život i slobodu, tadaćeš ćeš videti kako će vladari i tirani pasti. Dok kao budala nastavljaš da vičeš na ulicama, moleći za hleb i pravdu, videćeš kako kiša metaka pada na tvoju glavu.

To je sve. Nabavi revolver i savetuj druge da se pripreme za revoluciju, i videćeš ponovno rođenje nove zore u svetu.

Nabavi revolver!

Santjago, 1921.