Dodaj dijelove tekstova zbirci: San podarktičke noći (Tim Ingold)

 

U prisustvu složene strukture, kao poglavlja, odjeljci, pododjeljci i slično, ako biraš samo najvišu razinu bez njezine niže razine, vjerojatno će se samo ubaciti naslov.

Struktura teksta je pokazana dolje.

 
Odjeljak
Izaberi
Naslov, autor, datum...
San podarktičke noći
Uvod: o stvarima i bićima
Životinje kao osobe
Dedovi drugačiji od ljudskih
Žive stvari i biti živ
Značenje iskustva
Snevanje i metamorfoze
Zvuk govora
Naturalizam i animizam
Zaključak
Bibliografija
Izvori, napomene...