Dodaj dijelove tekstova zbirci: Hitlerova pobeda? (Jacques Ellul)

 

U prisustvu složene strukture, kao poglavlja, odjeljci, pododjeljci i slično, ako biraš samo najvišu razinu bez njezine niže razine, vjerojatno će se samo ubaciti naslov.

Struktura teksta je pokazana dolje.

 
Odjeljak
Izaberi
Naslov, autor, datum...
Uvodna napomena
Hitlerova pobeda?
Izvori, napomene...