Vijesti

mart 2015. – Iz štampe je upravo izašao dugonajavljivani, premijerni broj anarhističkog glasnika „Molotov”, a u njemu između ostalog: „Sirija i mogućnost društvene revolucije u Kobaneu”, „Intervju s Nikosom Maziotisom, veteranom Revolucionarne borbe”, „Femicid – ubistvo žena zato što su žene”, „Koko Lepo – autonomni dečji vrtić iz Beograda”, „Mladost i regresija u infantilnom društvu” – Džon Zerzan, „Teror-histerija pred vratima Hrvatske”, „Crna kuhinja – poezija” itd. Svi zainteresovani za časopis i njegovu distribuciju neka se jave u inbox. Šerujte ukoliko znate o očemu je reč i volite podržati. Inače „Molotov” je besplatan, ali su donacije poželjne za one koji to mogu da si priušte. Neizmerno hvala svima koji uzimaju učešće u stvaranju „Molotova” i pomažu nam da raspaljujemo i održavamo vatru slobodne misli i reči! p.s. Apropo naše glavne teme, femicida: samo u 2014. godine, u Srbiji je od partnerskog nasilja ubijeno 27 žena. Samo za vreme rada na prvom broju „Molotova” (januar-mart) taj broj je uvećan za 5 novih žrtava. SREĆAN 8. MART! kkusiusk (at) gmail.com

10.-12.04.2015.11. Anarhistički sajam knjiga, Zagrebački plesni centar, Ilica 10, Zagreb. Više detalja o ovogodišnjem sajmu uskoro u progamu.

27.02.2015.INFOSHOP „FURIJA”, 20 sati, (Višnjička 76, Beograd): Diskusija: Anarhizam i sindikalizam u Srbiji 1904–1912. – Istorija lokalnog anarhističkog pokreta, kao i anarhističkih uticaja u radničkom i socijalističkom pokretu, najvećem broju ljudi je potpuno nepoznata, uključivši tu i većinu lokalnih anarhista/kinja. Ipak, ova istorija je veoma interesantna, sadržajnija i borbenija nego što je to do sada prikazivano u objavljenim istraživanjima o istoriji socijalističkog i radničkog pokreta. Od esecijalne važnosti je da upoznamo istoriju našeg pokreta: bez obzira na očigledne i drastične diskontinuitete koji obeležavaju razvoj anarhizma u našoj sredini od doba Prve internacionale do današnjih dana, postoje i brojni razlozi zbog kojih bi ove različite periode trebalo sagledati iz današnje perspektive i tako ih naknadno povezati i uporediti, doprinoseći time razvoju samosvesnijeg pokreta. Ovom prilikom ćemo se posebno osvrnuti na period verovatno najizraženijeg prisustva anarhističkih i revolucionarno sindikalističkih ideja u našoj sredini. Uzećemo u obzir i teorijski razvoj anarhizma kao i praksu zasnovanu na anarhističkim principima. Na konretnim primerima grupa koje su delovale od 1904. do 1912. u Srbiji (posebno u Beogradu) razmotrićemo teorijski koncept “široke anarhističke tradicije” po kojem se kao delom istorije anarhističke antipolitike mogu smatrati i grupe i tendecije koje sebe nisu eksplicitno i otvoreno vezivale za ovu tradiciju, ali koje dele neke objektivne karakteristike sa anarhistima, posebno onima koji su sindikalistički orijentisani.

KKUSIUSK: Pozivno pismo za podršku i sudelovanje u pokretanju novog anarhističkog glasila „MOLOTOV” – Najnasilniji element u društvu jest neznanje. Dragi prijatelji, KKUSIUSK – proizvodni pogon Babušnica, za zimu 2014., najavljuje pokretanje novog anarhističkog glasnika, čije je radikalno ime „Molotov”. List će izlaziti kvartalno, na svaka tri meseca. U njemu ćete pisati i čitati o temama koje nekad zovemo imenom feminizma, a nekad antifašizma; nekad ateizma, a nekada antikapitalizma; nekad (eko)terorizma, a nekad antirasizma; nekad alterglobalizma, a nekad bioregionalizma, rečju – imenom anarhizma, čiji tradicionalni borbeni koktel Molotv upravo treba da odslikava svu raznolikost trenutno prisutnih ideoloških škola koje spravljamo u kompaktnu zapaljivu literarnu smesu, sipajuću je u staklenu bocu na kojoj ipak stoji veliko zaokruženo A. Zna se što nam je dalje činiti sa tim. Katkad će to biti u formi intervjua sa aktivnim slobodarskim borcima ili analize gorućih društvenih problema, katkad u formi priča iz slobodarske istorije, a katkad u formi savremene poezije i proze. Nemojte se zanositi i računati na novinarsku objektivnost, niti na spisateljsku ili političku korektnost stavova iznesenih u listu, jer ih neće biti. „Molotov” treba da bude mesto gde svaki svestran pojedinac može da se oseća ugodno i slobodno u svojoj ulozi angaživanog saradnika lista, ili njegovog čitalaoca – pojedinac koji aktivno i odgovorno promišlja aktuelnu stvarnost i svoju ulogu u društvu i habitatu. Autoritarnim personama savetujemo da nas zaobiđu, u širokom luku. Pozivamo vas ovim putem da uzmete aktivno učešće u kreiranju sadržinskog i vizuelnog identiteta ove publikacije kroz Vaše priloge, tekstove, pesme, ilustracije i svaki drugi vid kreativnog izražavanja. Možete biti naš saradnik, urednik, lektor, ilustrator, distributer, šta god Vam mašta dopusti. Jedini uslov jeste da ne budete zatucani i dogmatični u svom izrazu, kao što smo i napomenuli koji red više. Glavna, ali svakako ne i jedina tema prvog broja biće femicid. Sve ostale i buduće teme nameću se same od sebe. Do skorog čitanja! Javite se! Podržite! Bez gospodara i bez boga! Mile od Umu, 07. XII 2014.

Književna Konfekcija USIUSK (“posvećen prevođenju, objavljivanju i promociji knjiga i eseja iz sveta anarhizma i nihilizma, što potonje ne čini nužno i uvek našim ideološkim odrednicama”) objavila titlove dokumentarnih filmova „Živeti utopiju” (o Španskoj revoluciji) i „Emma Goldman” te dokumentarne drame „Sako i Vanzeti”. Za više informacija: lager KKUSIUSK-a

Sve vijesti...

{{COMMENT: ; kraj fajla END_COMMENT}}:
   

Poslednji unosi