Dodaj dijelove tekstova zbirci: Urlici u slavu de Sada (Guy Debord)

 

U prisustvu složene strukture, kao poglavlja, odjeljci, pododjeljci i slično, ako biraš samo najvišu razinu bez njezine niže razine, vjerojatno će se samo ubaciti naslov.

Struktura teksta je pokazana dolje.

 
Odjeljak
Izaberi
Naslov, autor, datum...
Noć filma
Francuski film je mrtav
Uputstvo za Federaciju filmskih klubova Francuske
Urlici u slavu de Sada
Tehnički podaci
O filmu
Izvori, napomene...