Dodaj dijelove tekstova zbirci: Pristanište (Chris Marker)

 

U prisustvu složene strukture, kao poglavlja, odjeljci, pododjeljci i slično, ako biraš samo najvišu razinu bez njezine niže razine, vjerojatno će se samo ubaciti naslov.

Struktura teksta je pokazana dolje.

 
Odjeljak
Izaberi
Naslov, autor, datum...
Kris Marker (1921–2012)  
Pristanište
La jetée (FR)
La jetée (EN)
Podaci o filmu  
Bibliografija
Izvori, napomene...